لنالیدوماید

لنالیدوماید از دسته داروهاي آنتي آنژيوژنيك است و يك تنظيم كننده ی سیستم ایمنی با خواص ضد نئوپلاستیک، ضد رگ زایی و ضد التهابی قوی می باشد