شرکت یسنا فرهود دارو

شرکت یسنا فرهود دارو در یک نگاه

تاریخ تأسیس: 1398/09/20

با مسئولیت محدود

شناسه ملی: 14008831853

شماره ثبت: 551418

حوزه فعالیت ما

زمینه فعالیت شرکت یسنا فرهود دارو در حال حاظر سنتز مواد موثره دارویی باحجم کم و ارزش بالا (LVHV) ، حدواسط‌های شیمیایی مرتبط و تولید محصول نهایی آنها بوسیله انعقاد قرارداد (Contract Manufacturing) با کارخانجات تولیدی فراورده‌های دارویی درابتدا و در ادامه فعالیت بصورت واحد مستقل تولید کننده مواد موثره و فراورده‌های دارویی میباشد.

وجه تمایز ما

وجه تمایز این قبیل داروها (LVHV) از داروهای ژنریک باحجم بالا، بکاررفتن مقادیر بسیار اندک ماده موثره(API) در فراورده نهایی دارویی (Finish Product) است، از اینرو نیاز به حجم سنتز مواد موثره بعضا تا حد مقیاس آزمایشگاهی(Lab.Scale) کاهش یافته و از سویی دانش فنی بکار رفته در تولید این مواد و محرمانه بودن(Security) و گاها انحصاری (Patent) بودن روش سنتز آنها منجربه رشد فزاینده در قیمت فروش محصول تولیدشده،خواه در قالب مواد موثره (API) و خواه در قالب محصول پایانی (Finish Product) میگردد.

 • اخذ مجوز فعالیت از سازمان غذا و دارو
 • انجام فرایند اخذ کد اقتصادی و کارت بازرگانی از سازمان صنعت معدن تجارت
 •  معرفی مسئول فنی و تاییدیه از کمیسیون تخصصی سازمان غذا و دارو
 • ثبت اختراع دو مولکول دارویی سنتز شده
 • اقدام در راستای فرایند دانش بنیانی شرکت، تایید دانش بنیانی نخستین مولکول سنتز شده و منوط شدن اخذ تاییدیه دانش بنیانی دومین مولکول سنتز شده در صورت تایید CTD از جانب سازمان غذا و دارو
 • پیگیری امور مربوط به استقرار شرکت در مراکز رشد
 • اخذ گواهی جواز تاسیس از سازمان صنعت معدن تجارت
 • پیگیری امور مربوط به استقرار شرکت در مراکز رشد
 • اخذ مجوزهای قانونی از سازمان غذا و دارو از قبیل موافقت اصولی با تولید اولین سری ساخت (درصورت تولید قراردادی و یا احداث خط)،مجوز GMP (درصورت احداث خط) و…
 • پیگیری امور مربوط به تخصیص ارز از سازمان غذا و دارو در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید
 • پیگیری امور مربوط به ثبت اختراع داخلی و ثبت پتنت بین‌المللی سایر مولکول دارویی سنتز شده و یا تحت تحقیق و توسعه

اعضای هیئت مدیره شرکت یسنا فرهود دارو

دکتر علی محمدی

ریئس هیئت مدیره

دانشجوی دکتری تخصصی شیمی آلی

پروفسور علی رمضانی

عضو هیئت مدیره

استاد تمام شیمی آلی

دکتر حمیده آقاحسینی

نایب ریئس هیئت مدیره

پسا دکتری شیمی آلی

مجوزهای اخذ شده توسط شرکت