شرکت یسنا فرهود دارو فعال در تولید مواد موثره دارویی با حجم اندک و ارزش بالا و فعالیت‌های پژوهشی دانش‌بنیان در راستای تولید حدواسط‌های کلیدی و جزء فعال محصوالت دارویی خاص و در ادامه تولید محصول نهایی آن‌ها

محصولات تولیدی ما

سوابق فعالیت‌های انجام شده

هدفگذاری بیش از پانزده مولکول ماده موثره دارویی

برنامه کوتاه مدت پیش روی شرکت

مشارکت با مراکز، نهادها یا شرکت‌های ذیصالح در راستای احداث اتاق تمیز (Clean Room) و یا انعقاد قراردادهای ساخت (Contract Manufacturing) پیرامون تولید مواد موثره دارویی و مواد مرتبط و تولید محصولات نهایی دارویی با شرکت‌های داخلی و خارجی دارای خطوط تولید استاندارد (استانداردهای ملی و بین المللی غذا و دارو) و به طور کلی جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی و مشاوره‌ای و مشارکت درکلیه امور مرتبط با فعالیت‌های شرکت یسنا فرهود دارو

مشارکت با شرکت‌های ذیصالح در راستای مشاوره در تعیین منابع تامین‌کننده مواد، تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز سنتز مواد اولیه دارویی(واکنشگرها)، تولید محصولات نهایی دارویی(اکسپیانتها) و مواد شیمیایی سنتز شده

خرید خدمت، انعقاد قرارداد و یا مشارکت با شرکت‌های ذیصالح در راستای بازرگانی، بازاریابی و فروش و مشاوره‌های لازم جهت ورود کلیه محصولات تولید شده توسط شرکت یسنا فرهود دارو از قبیل مواد موثره دارویی (API)، محصولات نهایی دارویی (Finish product) و نیز مواد شیمیایی تولید شده مرتبط با صنعت داروسازی

اعضای هیئت مدیره

دکتر علی محمدی

رئیس هیئت مدیره

دانشجوی دکتری تخصصی شیمی آلی

پروفسور علی رمضانی

عضو هیئت مدیره

استاد تمام شیمی آلی

دکتر حمیده آقاحسینی

نایب رییس هیئت مدیره

پسا دکتری شیمی آلی