آناگریلید هیدروکلراید

آناگریلید هیدروکلراید یک مهار کننده فسفودی استراز-III می باشد که هیدرولیز آدنوزین مونوفسفات حلقوی (Cyclic AMP) را کاهش می‌دهد و متعاقباً غلظت درون سلولی آن را افزایش می‌دهد. همچنین این دارو، مهارکننده­ی تجمع پلاکت­های القا شده توسط ADP و کلاژن است. آناگریلید یک داروی خوراکی است که برای درمان ترومبوسیتمی اولیه و ترومبوسیتوز ثانویه و همچنین اختلالات میلوپرولیفراتیو (گروهی از سرطان‌های کند رشد خون، از جمله لوسمی مزمن مربوط به مغز استخوان) استفاده می­شود. عملکرد دارویی آناگریلید به نحوی است که قادر به کاهش انتخابی تعداد پلاکت­ها، بدون تاثیر بر سایر رده­ی سلول­های خونی می­باشد و در این خصوص منحصر به فرد است.

ساختار

طبقه بندی مارتیندل

  • داروهای قلبی عروقی

طبقه بندی درمانی

  • داروهای موثر بر تشکیل لخته، انعقاد و ترومبوز
  • داروهای ضد ترومبوز
  • داروهای کاهش دهنده پلاکت