اگزالی پلاتین

اگزالی پلاتین یکی از اعضای گروهی از داروها به نام عوامل آلکیله کننده است که نوعی شیمی درمانی محسوب می شوند. عملکرد اگزالی پلاتین به این صورت است که از طریق تشکیل کمپلکسهای پلاتین با مولکولهای ‏DNA‏ سلول های سرطانی، از تکثیر و ‏نسخه برداری سلولی جلوگیری می‌کند. این دارو اختصاصی مرحله خاصی از چرخه سلولی نمی‌باشد و برای کند کردن یا توقف رشد سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود.
اگزالی پلاتین برای تعدادی از انواع مختلف سرطان تجویز می شود و اغلب برای درمان سرطان پیشرفته روده بزرگ و رکتوم استفاده می‌شود.

ساختار

طبقه بندی مارتیندل

  • آنتی نئوپلاستیک

طبقه بندی درمانی

  • داروهای آنتی نئوپلاستیک