اگزالی پلاتین

اگزالی پلاتین یکی از اعضای گروهی از داروها به نام عوامل آلکیله کننده است که نوعی شیمی درمانی محسوب می شوند